پکیج1

پکیج شماره یک

25 میلیون تومان

2 میلیون تومان هزینه ماهانه

 • دسترسی به صفحه من
 • ارزش گذاری فالوورهای فعال بر اساس لایک وکامنت
 • شناسایی فالورهای غیرفعال و روح
 • امکان برگزاری قرعه کشی
 • دسترسی به نمودار رشد فالورها و اطلاعات هر پست
 • دسترسی به لیست پذیرندگان آگهی در اینستاگرام

10 تومان به ازای هر فالور هدف

 • ارزش گذاری فالورهای هدف
 • مقایسه فالورهای رقبا
 • دسترسی به آگهی رقبا در قالب پست و استوری

5 تومان به ازای تطبیق هر فالوور با آگهی‌دهندگان

 • ارائه لیست بهینه تبلیغاتی بر اساس ارزش و رفتار فالورهای هدف
 • ارائه بازخورد تبلیغات انجام شده
پکیج1

پکیج شماره دو

45 میلیون تومان + 5 میلیون شارژ هدیه

2 میلیون تومان هزینه ماهانه

 • دسترسی به صفحه من
 • ارزش گذاری فالوورهای فعال بر اساس لایک وکامنت
 • شناسایی فالورهای غیرفعال و روح
 • امکان برگزاری قرعه کشی
 • دسترسی به نمودار رشد فالورها و اطلاعات هر پست
 • دسترسی به لیست پذیرندگان آگهی در اینستاگرام

10 تومان به ازای هر فالور هدف

 • ارزش گذاری فالورهای هدف
 • مقایسه فالورهای رقبا
 • دسترسی به آگهی رقبا در قالب پست و استوری

5 تومان به ازای تطبیق هر فالوور با آگهی‌دهندگان

 • ارائه لیست بهینه تبلیغاتی بر اساس ارزش و رفتار فالورهای هدف
 • ارائه بازخورد تبلیغات انجام شده
آنالیز متفاوت اینستاگرام
تصمیم‌گیری به کمک تحلیل‌های متمایز از داده‌ها